ОДК-Варна открива нова школа по етнография и художествени народни занаяти ”Творилницата”

Uncategorized

Общински детски комплекс – Варна открива нова школа по етнография и художествени народни занаяти, която ще се нарича ”Творилницата”. Тя е за ученици от IV до ХII клас, с афинитет към ръчното творчество и с интереси към историята, етнографията, археологията.

Школата предоставя възможност за занимания в областта на традиционните национални домашни занаяти, които днес се възприемат като уникално приложно изкуство. Опознавайки народния бит и култура, децата и младежите ще развиват своя талант и творческо мислене, ще усвояват знания, умения и сръчности, необходими в живота, ще възпитават у себе си нравствени добродетели, ще вникват в емоционалната атмосфера на родната традиция.

Чрез изучаването на българската празнично-обредна система, изследването на рода, ще се научат да съхраняват ценностите на българщината.

  • Тук те ще откриват, изследват, осмислят и представят интересни факти от историята, археологията и етнографията на българите.
  • Ще инициират и организират срещи с учени и специалисти. Ще участват в състезания, изложби, национални и международни конкурси.
  • Ще разработват и реализират свои проекти.

Ръководител на школата е Бригита Златарева-Маринова – учител по история.

Заявлението за записване изтеглете от тук: zaqvleniеODK ,    и коректно  попълнено го изпратете на имейл: priem.odk@abv.bg , или  попълнете  в ОДК, ул.  „П. Каравелов“3.