Общински детски комплекс подкрепи проект за родолюбиво възпитание и образование

Архив

ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна предостави безвъзмездно информационните си табла и по този начин подкрепи проект за родолюбиво и военно-патриотично образование. Проектът е в изпълнение на план за съвместна работа между дирекция „Образование” към Община Варна и Общинското ръководство на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР). Той предвижда изграждането на стаи за родолюбиво възпитание във варненските училища. Това ще се случи при интерес от страна на ръководствата на самите учебни заведения. В стаите ще бъде разположена специална експозиция, която е отворена за разглеждане във фоайето на Младежки дом – Варна. Там тя ще остане до средата на м. март, след което ще намери място в сградата на ОДК на ул. «П. Каравелов» във Варна.

Изработката на експозицията в Младежки дом бе реализирана с финансово дарение на журналиста Емилиян Ялъмов, за което той получи специална  писмена благодарност от кап. I ранг.о.з. Кунчо Узунов, председател на клуб „Родолюбие” към СОСЗР.