Общински детски комплекс – Варна с нова инициатива

Uncategorized
http://news.varna24.bg/268752.html

Източник: News.Varna24.bg 14:27 / 07.07.2011

На 08 юли 2011г. от 10:30ч. в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“- ще бъде представен проект „Искам и за мен да има бъдеще“на Настоятелството при Общински детски комплекс -Варна. Проектът се реализира от екип на ОДК- Варна за период от 28 месеца – през учебната година и ваканциите. Той е един от 14-те одобрени от над 200 проекта от цялата страна, кандидатствали за финансиране по Програмата за детско развитие «Дъга» на Фондация «Работилница за граждански инициативи» /ФРГИ/. Общата стойност на проекта е 48630 лв. Финансирането от страна на ФРГИ е на стойност 33200 лв., с финансовата подкрепа на Фондация «ОУК» и Фондация «Велукс». Собственият принос на Настоятелството, ОДК и партньорите е на стойност 15350 лв.

Проект „Искам и за мен да има бъдеще“ е насочен към 70 деца и младежи от 16 до 24 годишна възраст, учещи и живеещи в СУПЦ “ А. д-р Железкова“ гр. Варна, 30 деца и младежи от школи „Европейски мост“, „Православни християнски ценности и традиции“ и Литературен клуб и Медиен център „Касталия“ към Общински детски комплекс – Варна. В проекта участват и деца до 3 годишна възраст от ДМСГД – Виница.

Основни цели на проекта са: повишаване на уменията за самостоятелен живот; изграждане на самочувствие за равнопоставеност и преодоляване на изолацията чрез участие в организирани занятия за свободното време; възпитание в отговорно родителство чрез цикъл тренинги; повишена здравна култура, чрез цикъл занятия „Превенции“; правилна професионална ориентация чрез допълнителни професионални обучения.

Проектът стартира от 1 юли със занятия с младите хора от СУПЦ през свободното им време в клубове по интереси и атрактивни излети през летните месеци. Екипът по реализацията на проекта е в 8 членен състав с ръководител Бригита Маринова. В него участват членове на Настоятелството, учители от школите на ОДК и представители на партньорските институции – СУПЦ и ДМСГД – Варна.