Общински детски комплекс – Варна проведе седми пореден Открит педагогически съвет

Uncategorized

На 24.02.2016 г. от 14.00 ч.  в хотел “Лонгоз”, СОК ”Камчия” беше проведен седмият пореден открит педагогически съвет на Общински детски комплекс – Варна. Темата тази година беше “Ролята на обучението в школите при ОДК за възпитанието и кариерното ориентиране   на младите хора”.

Да вземат отношение с доклади и да участват в дискусията по темата на форума бяха поканени   представители на местната власт, експерти от РИО-Варна, педагози, психолози, родители, общественици. Гости на събитието бяха: г- н Славчо Славов – Председател на ПК „Образование“ към Общински съвет Варна, Елена Кенарова – главен експерт в Дирекция „Образование и младежки дейност“,  проф. Евгени Станимиров – зам. ректор на ИУ-Варна, доц. д-р Мария Станимирова – ИУ-Варна, Гергана Стоева – кариерен консултант в ИУ-Варна, г-жа Ненчева – председател на асоциация „Да съхраним жената“, бившите    възпитаници на ОДК- Калин Стоев  и Тихомир Трифонов – актьори и Мартин Ганчев, които  вече  са  реализирани професионално, благодарение на  обучението, което са получили  във формациите на Общински детски комплекс-Варна.

Педагогическия съвет  откри г-жа Монка Николова с кратко експозе  за тематичното  разнообразие на педагогическите  съвети  на ОДК през годините и ролята на обучението в школите на ОДК  за правилното професионално ориентиране на децата и младежите в ОДК-Варна.  С доклади по темата участваха ръководители на школи и състави от направленията „Наука“, „Изкуство“ и „Спорт“. Участието на учителите с доклади е част от квалификационната програма на ОДК.

Цвета Стоянова-кариерен консултант в Дирекция „ОМД“ Варна презентира  кариерните умения, които трябва да притежават младите хора, съобразени с най-новите изисквания на работодателите. Ганчо Ганчев – диригент и худ. ръководител на ВДЮО  разказа  на  аудиторията за   многообразието от форми на обучение във ВДЮО,  за нравственото и професионално развитие на участниците във Варненска детско-юношеска опера. Маргарита Шишкова- худ. ръководител на КТ „Палечко“ представи доклад на тема “Кукленото изкуство-магия на детството”.  Магдалена Маркова – ръководител на ЛК „Касталия“ говори за  новите моменти в работата на клуба  и в частност  за професиите, свързани с   книгоиздаването, като  част от работата  по  издаването на алманах с поезия и  проза на млади таланти от литературния клуб.  Юлия Христова – ръководител на школа „Православни християнски ценности и традиции“  наблегна на ролята на възпитанието в  християнските ценности при формирането на младата личност. За ролята на обучението в направление ”Спорт” говори  Бисер Бъчваров – председател на Методическо  обединение „Спорт“ в ОДК. Той изтъкна постиженията на множество световно известни спортисти, започнали спортното си израстване в УСШ-Варна. Разработката “Пътуващият човек” на Долорес Коева – ръководител на школа „Европейски мост“ разказа за посещенията на децата от школата  в държавните и културните  институции на страните-членки на ЕС. Юлия Кавръкова-ръководител на Детски и младежки парламент представи “Нови аспекти в обучението по Гражданско образование за професионалната ориентация на учениците”. Анджелика Джамбазова – възпитаничка  на Сия Папазова и ДЮТ „Златното ключе“    прочете доклад  на тема “От любителското към професионалното“, а „ключетата“ Християн Христов и Атанас Петков представиха част от подготовката си за кандидат-студентската кампания на НАТФИЗ през 2016 г.  Надежда Шипкова-ръководител на школата по фотография „Позитив“ говори за развитието на креативността в школите по изкуства и  значението и  за кариерното израстване, на фона на богат  снимков  материал, подготвен от младите фотографи в  школата.

Гостите  на  Открития педагогически  съвет  изразиха своето  възхищение от резултатната работа на  колектива на ОДК и подчертаха, че  опитът  на художествените ръководители, отразен  в техните  доклади и разработки, както и  ценните резултати от  работата на Комплекса,  е  необходимо да стигнат до директорите на училищата и  учителите на територията  на Варна. Г-н Славов подчерта, че Общински детски комплекс отдавна е център за личностно развитие и кариерно ориентиране и богатият методически  опит  задължително  трябва да бъде широко  споделян  и популяризиран.