Община Варна – приятел на детето

Uncategorized

Във връзка с 23-та годишнината от приемането на Конвенция на ООН за правата на детето и ангажиментите на Община Варна – приятел на детето на  20.11.2012 г. младите хора от Детски и младежки парламент – Варна и представители на  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” и ДИРЕКЦИЯ  „УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ” –   ОТДЕЛ “ОПАЗВАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  РЕД” СЕКТОР „ОБЩЕСТВЕН  РЕД” и  СЕКТОР „ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ“ осъществиха работни  срещи. Представителите  на дирекциите  запознаха младите хора с дейностите и проектите. Младежите представиха текстове от Конвенцията, касаещи съответната дейност. В дискусия за ангажиментите на общината се оформиха конкретните мерки, които  тя ще предприеме през 2013 г. за децата в общината.