Обучение по проект “Map Your Meal“ в школите по гражданско образование

Uncategorized

На 3 и 4 ноември 2017 г. се проведе обучение на школите по гражданско образование „Детски и младежки парламент”  с ръководител Юлия Кавръкова и „Европейски мост” с ръководител Долорес Коева по проекта “Map Your Meal” на фондация С.Е.Г.А., финансиран от Европейската комисия. Обучението води Владислав Петков.

Основната цел на проекта е да изостри обществената чувствителност и разбиране на глобалните взаимозависимости чрез разглеждане на глобалната хранителна система. Чрез интерактивни упражнения, разработени специално по проекта, базирани върху вид храна,  младите хора разгледаха глобалната хранителна система въз основа на пицатанаучиха повече за произхода на храната и напитките, които консумират.

Обучението засегна  две основни теми:

* справедливост /fairness/: разглеждане и оценяване правата на работниците, потенциалното използване на детски труд, правата на животните, прозрачното производство;

* зелено /greenness/: разглеждане и оценяване водния отпечатък на дадените продукти или колко вода се използва, за да се направят, използването на ГМО, транспорт и пакетиране, използването на палмово олио и процеса за обработка на рибата.

Запознаха се и с мобилното приложение Map Your Meal, което точкува хранителни продукти чрез баркода им и дава резултати в 2 основни концепции (справедливост и устойчивост), свързани с производството и потреблението на храна.

Така младежите повишаха осведомеността си за устойчивост, справедливост и глобални взаимозависимости.