Нов председател и заместници избраха в Детски и младежки парламент

Uncategorized

На 15.11.2013 г. се състоя   XXVIII-мо Общо събрание на Детски и младежки парламент – Варна. Младите парламентаристи приеха отчета за участията и инициативите през изминалия период от една година.

Много оспорван беше изборът за председател и заместник председатели на ДМП. Осем кандидати се представиха и отговаряха на въпросите на членовете. След гласуване  най-голяма подкрепа получи Пет ко Петков (Първа ЕГ) за председател.  Негови заместници  станаха  Милена, Людмила, Михаил и Християна.
Парламентаристите приеха календарния план за работа на ДМП през следващата година. Обсъдени бяха и участията в проекти и национални срещи.