Нови награди за школа по фотография „Позитив“

Uncategorized

Резултати от Национален конкурс „Фотоприказки“, Кърджали: 
Специална награда на в. „Нов живот“ за Желислав Николаев, категория „Пейзаж“.

Първо място за Александър Боженски, Второ  място за  Здравко Христов

Резултати от международен конкурс на община Несебър „Аз обичам Черно море“:

На първо място е Желислав Николаев Николаев;

На второ място: Лора Лъчезарова Узунова, Тихомир Йовков Тинков, Мария Руменова Бенчева, Виктор Цветанов Тодоров;

На трето място: Никол Орлинова Русева, Александър Миленов Боженски, Габриела Здравкова Стефанова, Надежда Стефанова Илиева, Симона Красимирова Петкова, Димитър Иванов Дудренов;

Четвърто място: Мария Петрова Куртева, Анита Георгиева Георгиева.

Резултати от конкурса „Пристанище Варна – домакин на SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016“:

Първа награда – ваучер на стойност 500 лв.: Желислав Николаев;

Втора награда – ваучер на стойност 300 лв.:  Здравко Христов;
Трета награда – ваучер на стойност  200 лв.:  Тихомир Тинков;
Поощрение – ваучер на стойност  100 лв.: Лора Узунова;
Поощрение – ваучер на стойност  100 лв.:  Кристиян Николов;

Честито на наградените! Поздравления за г-жа Георгиева и  г-жа Шипкова!