Нова школа в ОДК ще учи децата на себеизразяване и презентационни умения

Архив ПрезИмпро

„ПрезИмпро“ е наименованието на нова школа, която ще отвори врати от тази есен в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. В школата инж. Григория Иванова ще учи учениците на себеизразяване и презентационни умения. „Забързаният ритъм на съвременния живот, нарастващата конкуренция във всички сфери и проектно ориентираното обучение изправят учениците пред едно ново предизвикателство – изграждане на умения за  себеизразяване и презентиране. Жизненият ни опит показва, че качеството на представяне на информацията влияе пряко върху начина на приемане на посланието ни върху публиката“, споделя инж. Иванова.

Новосъздадената школа ще приема деца на възраст от 12 до 19 години. По време на занятията учениците ще се запознаят с различни програмни продукти, чрез които могат да подготвят и изнесат презентациите си. „ Децата ще се научат да превърнат в интересна презентация и най-скучната информация. Ще се отдаде внимание не само на техническата част, но и на речта, езикът на тялото и поведението на презентиращия“, допълва Григория Иванова.

Овладяването на презентационните умения ще даде възможност на учениците да увеличат доверието към това, което казват, да изградят лидерски качества и да бъдат забелязани сред общността.