НОВА НАГРАДА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА, ТОЗИ ПЪТ ЗА УЧИТЕЛИ!

Uncategorized

За поредна година екип от учители- Татяна Костова- учител на школа „Балет”, Сия Папазова- учител на ДЮТ „Златното ключе”, Маргарита Шишкова- старши учител на КТ „Палечко” заедно с директора  Монка Николова, печелят награда  в Петия Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, организирана от Международната фестивална програма „Приятели на България”, в партньорство с МОМН, Синдиката на българските учители и Националния дворец на децата.

Тази година наградата на Министерството на образованието, младежта и науката за цялостна дългосрочна политика за развитие на разнообразни извънучилищни дейности се присъжда на ОДК-Варна.

През месец юни в КК „Албена” в рамките на фестивалната програма „Приятели на България” ще се проведе творческия семинар на тема: „Творчески талант и реализация”, на който наградените учители заедно с директора на ОДК ще представят своите доклади. В Деня на таланта ще участват индивидуални изпълнители от трите школи на ОДК, а на тържествена церемония организирана от МОМН, Синдиката на българските учители и фондация „Приятели на България” ще получат награда си.

Каквито учителите, такива и децата!