„На горещия стол с …“

Uncategorized

Поставихме едно ново начало с децата от школа“Европейски мост“- „На горещия стол с …“, дискусия със събеседник с преуспели и интересни хора. Първа на „горещия стол“ седна г-жа Монка Николова – директор на ЦПЛР- ОДК, Варна, почетен член на школата и добър приятел. Въпросите, които задаваха европейците, бяха свързани с работата, пътят , който трябва да извърви един човек, за да стигне до директорския стол, какъв трябва да бъде успелият директор и още много други.
Силно се надявам тази нова рубрика да бъде полезна за учениците и за тяхното бъдещо развитие в областта на мечтаната професия.

Долорес Коева – ръководител на школата