На всички колеги и деца в ОДК честита награда ВАРНА! Честит 24 май!

Uncategorized

СЕДМИЦА  НА  НАГРАДИТЕ  ЗА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС- ВАРНА

        След  наградата  от Министерство  на културата  за Ирена Коларова, връчена  и  на 20 май, след  седемте  купи  на Школа Балет на световното  първенство в Хърватска на 22 май, днес – 23 май, в  навечерието на най-обичания празник – Денят  на българската просвета и култура, и славянската писменост Общински детски комплекс-Варна ликува!

       Връчиха  ни  Награда „ВАРНА“!  Колективът на ОДК-Варна е  Колектив на годината!

      За участието  на децата  в национални  и международни  конкурси. За отбелязването  на 60- годишнината  от организираната извънучилищна работа  с деца. За това, че работата  с деца  се  осъществява от квалифицирани  преподаватели- изявени специалисти в своята област и доказани общественици. За това, че колективът е от личности с висока теоретична подготовка, социално активни, отличаващи се със съвременен стил на научно-педагогическо мислене, емоционално отзивчиви, с висока нравственост.

      И не само  за това!  За да работиш  в  Общински детски  комплекс-Варна, трябва  да си  призван да обичаш децата, работата  си, да  си  всеотдаен  и  да можеш да  им  се  посветиш!

      А нашият колектив е  точно такъв!

     Днес  на   г- жа Бистра Бъчварова беше връчено почетно отличие  на Министерството на образованието, младежта и науката „Неофит Рилски“. Престижната награда  е за високи постижения в педагогиката и развитие на образователната сфера.

      Честито, колеги!

      Поклон пред  уменията,  таланта, волята,  вярата и любовта,  които влагате  в ежедневната  си работа  с варненските деца!