На вниманието на родителите на новоприетите деца във ВА „Звездни струни“

Архив

Всички деца, които са подали електронни молби за ВА „Звездни струни“, са приети.
Събеседванията с родителите ще се проведат в сградата на ЦПЛР-ОДК гр. Варна (ул. „П.Каравелов“ 3А, кабинет 9), както следва:
сряда 03.10 и четвъртък 04.10 от 18:30 ч. – за децата от предучилищна възраст и I-ви клас.
петък 05.10 от 18:30 ч. – за децата от II-ри до IV-ти клас.
събота 06.10 от 15:00 ч. – за децата от V-ти до IX-ти клас.
неделя 07.10 от 15:00 ч. – резервен час.
Децата, чиито родители не се явят на посочените дати, няма да бъдат включени в учебните програми на ВА „Звездни струни“!