На вниманието на родителите на новозаписаните деца във ВА ”Сребърни звънчета”!

Архив

Във връзка с големия брой ученици, които са подали заявления за прием във ВА „Сребърни звънчета“,  на 5 септември (сряда) от 17 ч., в сградата на ОДК (ул. „Петко Каравелов” 3А), кабинет №7, ще се проведе прослушване на новозаписаните деца и ученици.

Комисията, утвърдена със заповед на директора е в състав: Гарине Пюзантян, Юлия Недева и Маргарита Шишкова.

Децата трябва да подготвят детска песничка.

Комисията ще изготви протокол с приетите деца, който ще бъде представен за утвърждаване на директора.

Резултатите от  прослушването ще бъдат отразени в електронната система за прием.