На вниманието на родителите на новозаписаните деца в ТС ”Вълшебната завеса”!

Архив

Във връзка с големия брой ученици, които са подали заявления за прием в ТС „Вълшебната завеса“,  на 16 септември (неделя) от 11 ч., в сградата на Младежки дом – Варна, ще се проведе кастинг на новозаписаните деца и ученици.

Децата трябва да подготвят стихотворение, приказка, разказ или анекдот, с които да демонстрират артистичността си. Желателно е да подготвят също песничка или танц.

Комисията ще изготви протокол с приетите деца, който ще бъде представен за утвърждаване на директора.

Резултатите от  прослушването ще бъдат отразени в електронната система за прием.