На вниманието на родителите на новозаписаните деца в Куклен театър ”Палечко”!

Архив

Във връзка с големия брой ученици, които са подали заявления за прием в Куклен театър „Палечко” към ЦПЛР – ОДК, гр. Варна,  на 10 септември (понеделник) от 9:30 ч. и от 16:30 до 19:30 ч, в сградата на ОДК, ще се проведат кастинги на новозаписаните деца и ученици.

 Децата трябва да се явят с  подготвени кратко стихотворение, кратка песничка и кратък разказвателен материал (приказка или анекдот).

Комисията ще изготви протокол с приетите ученици, който ще бъде представен за утвърждаване на директора.

Резултатите от  прослушването ще бъдат отразени в електронната система за прием.

P.S. Уважаеми родители, не чакайте последния момент. Доведете децата си за кастинг възможно по-рано. Така ще избегнем струпването на голям брой хора.