На вниманието на родителите на децата от школа Iteenager!

Архив

Графикът за посещаване на часовете за школа Iteenager, който родителите са получили на e-mail, е предварителен. На първата сбирка ще се синхронизират възможностите на школата и на децата, за да е максимално удобно за всички.

Инж. Никола Райков, ръководител на школа Iteenager

тел. 0878126041