Национално съвещание на директорите на Центровете за подкрепа за личностно развитие

Uncategorized

От 16 до 18 ноември 2016 г. в град Троян се проведе Националното съвещание на директорите на Центровете за подкрепа за личностно развитие, организиран от Националния дворец на децата, град София. Госпожа Татяна Досева –директор на Националния дворец на децата откри националното съвещание и представи официалните гости. Форумът уважиха госпожа Грета Ганчева –директор на дирекция „Приобщаващо образование“, госпожа Анелия Томова, гл. експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, госпожа Донка Михайлова-кмет на Троян , господин Еленко Начев-началник на РУО-Ловеч.

След официалната част госпожа Грета Ганчева очерта новите предизвикателства пред ЦПЛР, свързани с приобщаващо образование.  В тази несигурна политическа обстановка, при правителство в оставка, тя не се ангажира с конкретни ангажименти, но заяви готовност да работи за решаване на проблемите на ЦПЛР. По време на работното съвещание се поставиха няколко проблема: на първо място начина на финансиране на тези звена, на второ проблемът за изплащане на обезщетенията при пенсиониране, тъй като не сме включени в програмата на МОН „Оптимизация на училищната мрежа“.

На съвещанието беше обсъден Националният календар за изяви по интереси за учебната 2016/2017 г., квалификацията на педагогическите кадри, принципите на взаимодействие между ЦПЛР. В рамките на съвещанието бяха проведени и две обучения, едното с свързано с нормативните документи в системата на образованието и  второто на тема „Контрол и управление на стреса“.

Тези традиционни съвещания обединяват директорите на ЦПЛР  в една общност, която има общи задачи и проблеми и е една прекрасна форма за обмяна на добри практики.

Благодарим Ви, госпожо Досева!