Национална среща на Детските и младежки парламенти и ДЕКЛАРАЦИЯ

Uncategorized

На 16 и 17 април в гр. Кърджали се проведе Деветата национална среща на Детските и младежки парламенти в Република България на тема „Младите хора срещу агресията и насилието“. Проявата е включена в Националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности на МОН за 2008/2009 год. и се проведе с любезното съдействие на Кмета на Община Кърджали инж. Хасан Азис.

Тези срещи са от изключително значение за ефективната работа на младежките организации в страната и спомагат за развитието на тяхното гражданско поведение, обмяна на идеи и добри практики.

Целите на срещата бяха да се анализират причините за проявите на агресия и насилие сред младите хора, превенция чрез осмисляне на свободното време, работа с местната власт и институции, да се активира положителното мислене на младежите, да се стимулира формирането на нагласи за доброта, толерантност и разбирателство, да се работи съвместно в полза на добри каузи.

Участниците в срещата работиха в 4 групи – тематични дискусии – причини за проява на агресията и насилието, разновидности на насилието, последствия и превенция.

Младите парламентаристи посадиха иглолистни дръвчета и посетиха свещения град на траките Перперикон. Срещата завърши с изготвянето на Декларация до държавните институции – централни и местни, както и решение за организиране и провеждане на Национална кампания „Младостта е прекрасна без агресия и насилие“, която ще стартира на 16 май 2009 год.

Кампанията си поставя за цел да даде начало на редица инициативи по темата. Всеки ден се говори, че децата и младежите са бъдещето на нашата държава, бъдещето на България.

Да си дадем шанса да имаме по-добро бъдеще!

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪРА НА МОН

Копие:

ДО КМЕТОВЕТЕ НА  ВСИЧКИ ГРАДОВЕ

ДО ОбС НА ВСИЧКИ ГРАДОВЕ  В Р БЪЛГАРИЯ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

участниците в Национална среща на Детските и  младежки парламенти в Република България

16-17.04. 2009 г., гр. Кърджали

Ние, представителите на Детски  младежки парламенти и Ученически съвети от София, Пловдив, Варна, Белово, Русе, Хасково, Сопот, Търговище, Ямбол, Смолян, Благоевград, Бургас, Кюстендил, Казанлък, Габрово, Стара Загора  и Кърджали след анализи и дискусии по актуалната днес тема „Младите хора срещу агресията и насилието“ се обединихме около идеята за провеждане на Национални кампании на различни нива в полза  на добри каузи.

Осъзнаваме, че агресията и насилието са навсякъде около нас и сами сме безсилни срещу тях. Затова търсим и вашата подкрепа в превенцията и    намаляването на  агресията и насилието и предлагаме:

  • Заедно да стимулираме нагласите за доброта, толерантност и разбирателство, да насърчаваме положителното мислене на децата и младите хора, както и добрите инициативи;
  • Да се увеличава ролята и мястото на извънучилищните институции, като алтернатива на агресията и насилието и място за личностно усъвършенстване на деца и ученици;
  • Държавните и общински институции да създадат съвременни условия за физическо развитие на децата и младежите;
  • Да се въведат адекватни наказания за провиненията и престъпленията;
  • Да се промени нормативната Наредба на МОН в частта й за назначаване на психолог във всяко учебно заведение, без фиксиран брой ученици;
  • Искаме подкрепа от държавната власт за издаване на национален младежки вестник;
  • Незабавно разработване на програми за засилване на връзките :

„Дете – Дете“,

„Родител – Дете“;

„Учител – Ученик“;

„Родител -Учител“.

Във връзка с това решихме:

На 16 май 2009г.  всички представители на Детските младежки парламенти и Ученически съвети, участвали в  Национална среща да организираме и проведем Национална кампанияМладостта е прекрасна без агресия и насилие“. Кампанията си поставя за цел да даде начало на редица инициативи по темата.

Всеки ден се говори, че децата и младежите сме бъдещето на нашата държава, бъдещето на България.

Да си дадем шанса  да имаме  по-добро бъдеще!!!

Участници в Националната среща от:

София, Пловдив, Варна, Белово, Русе, Хасково, Сопот, Търговище, Ямбол, Смолян, Благоевград, Бургас, Кюстендил, Казанлък, Габрово, Стара Загора  и Кърджали

17.04.2009 г.

гр.Кърджали

Вашият коментар