Национална конференция, посветена на неформалното образование, събра експерти и партньорски организации в София

Архив

В Аулата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Национална конференция с международно участие на тема: „Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи пред неформалното образование в България“, в която взе участие Монка Николова, директор на ЦПЛР – ОДК, град Варна.

Събитието  е съвместна инициатива на 11 партньорски организации, а домакини бяха Факултетът по педагогика на Софийския университет, в лицето на проф. Силвия Николаева, „Ваканция М – образователен туризъм за деца“ и детските образователни центрове „Smarty Universe“ – Варна.

Тези дни бяха обявени и за Национални дни на неформалното образование, в които ОДК-Варна се включи със специален брой на вестник „НахОДКи“.

По време на форума бяха организирани мобилни теренни визити, като една от тях беше в Център за изкуства, култура и образование „София“. Студентите, техните преподаватели  и гостите имаха възможност да се запознаят с работата на центъра за подкрепа за личностно развитие и бяха много впечатлени от обстановката и разнообразието на дейностите, които се предлагат в областта на изкуствата, и с които са ангажирани 2800 деца и ученици.

Форумът беше официално открит  на 14 октомври от заместник-министър Албена Чавдарова.