Награждаване Регионален конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“2010

Uncategorized

На 28.02.2010г.  от 11:00ч.  в Музей на Възраждането – Варна,  се  проведе церемонията  по  награждаването  на отличените  макети в Регионален ученически конкурс „Български архитектурни паметници и възрожденски къщи в макети“2010. Конкурсът  се провежда за  четвърти път и  е  инициатива  на Общински детски комплекс – Варна и е посветен на Националния празник на България – Трети март. Съорганизатори на събитието  са  Община Варна и РИО на  МОМН-Варна.

Темата,  по  която децата  работиха  в настоящето  издание е  „Часовникова кула” в  два раздела – макети изработени от готови схеми, които предлага търговската мрежа и  макети изработени изцяло самостоятелно от участниците в конкурса. Предоставена е  и  възможността децата  да правят макети  на известни кули и на изработени произволно.

Жури в състав: Председател: инж.Григория Иванова,  Йорданка Аргирова – художник-приложник, и инж. Маргарита Гигова –  учител в школа „Конструиране” разгледа и оцени  70   макета, изработени от   общо 120  участници от Регион  Варна.

В раздел „Готови макети ”,    Първа възрастова група   І – ІV кл.  Първа награда спечелиха  Калоян Андреев Руменов  ІІкл. СОУ”П. Яворов”гр. Варна  и   Александър Георгиев Георгиев ІVкл. СОУПЧЕ”Ал. С. Пушкин”

В раздел  „Авторски макети,  изработени изцяло от участниците в  конкурса ” в Първа възрастова група  І-ІV кл.  Първа награда спечели  Любомир Христов Тончев ІVкл. ОУ”Черноризец Храбър” гр. Варна

Във Втора възрастова група  V – VІ кл.  Първа награда получиха  Мартин Галинов Трифонов VІкл. ОУ”Г. С. Раковски” гр. Варна , Александра Петрова Токушева VІ ОУ”П. Евтимий” гр. Варна и   Ивайло Валентинов Славов и Пресиян Стелиянов Стоянов от VІ кл. СОУ”Св.св. Кирил и Методий” гр. Белослав.

В Трета възрастова група  VІІ -ХІІ кл.  Първа награда  бе присъдена на Светослав Миленов Неделчев VІІ кл. ОУ”Г. С. Раковски” гр. Варна.

С най-много участници в  конкурса  се представиха ОУ„П. Евтимий”, ОУ”Г.С. Раковски”, СОУ„Д. Дебелянов”,  СОУ”Н. Бозвели”.

Най-активното  училище  през всичките издания на конкурса е СОУ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Белослав. Тази година  децата от училището  са  работили  върху  кули от  различни краища на България. Този факт беше  оценен от  журито и от всички присъстващи  на награждаването.

Директорката на Музея на Възраждането г-жа Станка Димитрова приветства участниците в  конкурса и изнесе  интересна беседа за  символиката на часовниковите кули в България преди и след Освобождението,  и предложи  Музей на Възраждането  винаги да  бъде домакин  на предстоящите издания на  конкурса.

Госпожа Монка Николова  – директор  на ОДК- Варна благодари за  старанието и ентусиазма  на участниците в  конкурса и  обяви темата  за  следващата учебна година „Възрожденските мостове”2011.

Вашият коментар