Награждаване на лауреатите от XIX Национален конкурс „Любовта в нас“ , Варна 2016 г.

Архив

На 13.02.2016 г. от 11:00 часа в зала „Пленарна” на Община Варна се проведе  награждаването на  лауреатите от деветнайстото издание  на  Националния конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства „Любовта в нас”, Варна2016 г. Конкурсът се провежда под патронажа на Кмета на гр. Варна – Иван Портних и  е включен в Националния календар  на МОН за  извънкласни и извънучилищни дейности. Организира се ежегодно от Общински детски комплекс – Варна, със съдействието на сдружение „Литературно общество – Варна”.

В раздел „Литературно творчество”,  журито с председател Станислав Пенев – поет, член на Съюза на българските писатели-Варна, председател на „Сдружение Литературно Общество-Варна” и членове Сия Папазова – литературен и театрален критик, драматург, Мила Божкова – поетеса, Милена Костадинова – поетеса, управител на  Езиков център „Логиста” и Долорес Коева  – литератор, учител в ОДК-Варна, прегледа и оцени 429 творби на 307 участници от 62 населени места, разпределени в четири възрастови групи, в два раздела – „Поезия” и „Проза”.

В раздел „Компютърни визуални изкуства”, жури с председател инж. Мая Боянова–учител „Информационни технологии” и членове Йорданка Аргирова учител, художник–приложник и Бригита Златарева-учител и организатор разгледа постъпилите 108 компютърни рисунки и 42 мултимедийни презентации на 135 участници от  28  населени места.

Лауреатите от  националния конкурс „Любовта в нас” ще  получиха авторски плакети,  дипломи и поощрителни  награди.

Специалната  награда на Кмета на град Варна беше връчена на Александър Габровски, гр.Варна, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, 7 клас, ЛК „Касталия”.

Специалните награди на Националния дворец на децата  получиха: Ирена Станимирова Димитрова  7кл.  ОУ „Цар Симеон I“, гр. Варна за компютърна рисунка, а  за литературна творба Калина Димитрова Тодорова, гр. Шумен, ОДК, 10 клас и Гергана Емилиянова Дичева, гр. Русе, СОУ „Христо Ботев”, 11 кл.

Наградата на „Сдружение Литературно Общество-Варна” беше връчена  на Славена Иванова Иванова, гр.Варна, МГ „Д-р Петър Берон”, 11 кл.

Награда на сдружение „Проект-Старт“   получи  Яна Иванова Жекова, гр. Варна, ПГТ „Проф.д-р Асен Златаров”, 11 клас и Християн Трифонов,15 г,Национална гимназия по приложни изкуства,  гр. Троян.

Наградените  за учители–наставници са  Йорданка Атанасова. учител в СОУ „Асен Златаров”, гр. Шабла за раздел  „Компютърни визуални изкуства” и Валя Динева – ОДК Шумен за раздел „Литературно творчество”.

Отличените компютърни рисунки бяха  експонирани  в изложба, а мултимедийните презентации  – представени  пред  публиката.