Награждаване на лауреатите от конкурс „Сръчни ръце“, Варна 2015 г.

Архив