Награждаването на лауреатите от VI НК „Българските архитектурни паметници в макети” Варна, 2017

Uncategorized

На 3.03.2017 г. от 16:00 часа в зала „Европа“ на  Фестивален и конгресен център Варна   се проведе награждаването на  лауреатите от Шестия национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети”, който е посветен на националния празник на България – Трети март. Конкурсът се организира ежегодно от ЦПЛР – Общински детски комплекс под патронажа на кмета на  Варна и е включен в Националния календар за изяви по интереси  на МОН.

Целта е  да се засили интересът на учениците към историята на България и към архитектурните паметници, създадени преди и след Освобождението. Конкурсът дава възможност да се направи преглед на уменията и сръчността на децата, получени и усвоени в училище и в извънучилищните форми на дейност.

Тази година темата  е  „Вятърни мелници и воденици“.

Жури с председател инж. Севдана Таушанова – строителен инженер, и членове: арх. Деница Русева и Юлия Кавръкова – историк, ст. учител, разгледа и оцени постъпилите  53 творби на 53 участници от цялата страна.

Лауреатите в конкурса получиха дипломи и предметни награди. Специалната награда на кмета на град Варна беше връчена  на Виктория Миленова Маринова, 5. кл., НУИ „Д. Христов” – гр. Варна, а Специалната награда на Националния дворец на децата – на Наталия Ангелова Христозова, 7. кл., ОУ „Г. С. Раковски” – с. Болярци.

Макетите, които  участват в конкурса, са изработени  от  хартия, природни материали, използвани са строителни елементи, кибритени клечки. В творбите освен сръчност са вложени старание, творчество, много  любов и  фантазия.

Снимките  свалете  от  тук