Награждаването на лауреатите от V НК „Българските архитектурни паметници в макети“, Варна, 2016 – видео

Архив