Наградите на ДЮТ „Златното ключе“ от Моята България“ 2017

Uncategorized

Завърши XVI Регионален ученически конкурс за художествено слово „Моята България. ДЮТ „Златното ключе“ е удостоено с 21 награди, което е  своеобразен рекорд.

Наградени са 19 „ключета“!

Първа и втора награда за Константина Георгиева; Първа награда и поощрение за Жулиета Василева и  Десислава Василева; Първа награда за Боян Фърцов,  Аксу Осман. Втора награда за Бояна Никова, Виктория Антонова, Мирослава Кючукова, Александрина Златева. Трета награда за Ивайло Василев, Моника Йотова, Радослав Радев, Димана Георгиева. Поощрения за: Симона Алексиева, Мария Бенчева, Али-Джан Али Али, Веселина Скопчанова, Богомил Ледлов, Александър Димитров.

Аплодирам ви! Бяхте великолепни! Защитихте честта и марката на школата, за което сърдечно ви  благодаря!

Напред към „1000 стипендии“!

Сия