Наградите на КТ „Палечко“ през 2014-2015 година

Uncategorized

Награди на КТ „Палечко“ от конкурси и фестивали 2014-2015 г. 

I награда – от конкурса за худ. слово „Моята България“. С композицията „Че сърце глава не пита“ от П. Яворов. Участват: Иван Димитров, Мая Димитрова, Явор Дарелов, Снежина Вълканова, София Дарелова

 I награда – от конкурса на МОН и Межд. Фондация „Приятели на България“ с композиция „Че сърце глава не пита“ от П. Яворов. Участват: Иван Димитров, Мая Димитрова, Явор Дарелов, Снежина Вълканова, София Дарелова

Специалната награда – за най-добър детски спектакъл и високи худ. резултати на НФДЮТТ „Малкият Принц“ – В. Търново – „Ние Врабчетата“ по Й. Радичков – постановка – М. Шишкова. Участват: Рая Демирева, Валентин Николов, Мая Георгиева, Алекс Илиянов, Даниел Костов, Габриеле Ганев, Кристияна Дамянова, Мая Димитрова, Теодора Филева, Снежина Вълканова, Варвара Мохова, Елица Горанова, Явор Дарелов, София Дарелова.

I награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“ – за спектакъла „Ние Врабчетата“ по Й. Радичков – постановка – М. Шишкова. Индивидуални награди – Валентин Николов за ролята на Мититаки; Кристияна Дамянова за ролята на Драги ми господине; Явор Дарелов за ролите на Костенурчето и Змийчето.

II награда – от НУТФ „Кл. Михайлов“ – Русе. За най-добър детски спектакъл – „Ние Врабчетата“ по Й. Радичков – постановка – М. Шишкова. Награда за мъжка роля на Валентин Николов за ролята му на Мититаки.

II награда – от НТФТ „Рошавата котка“ – Пловдив – за спектакъла „Кой е по-витаминозен?“ по Р. Киров; постановка – М. Шишкова. Участват: Валентин Николов, Теодора Филева, Даниел Костов, Елица Горанова, Мая Георгиева, Снежина Вълканова, Варвара Мохова, Мая Димитрова, Кристияна Дамянова, Татяна Календарова, Екатерина Попова.

I награда – от конкурса за изпълнение на Яворова поезия – Поморие – за композицията „Жар в душата“; постановка – М. Шишкова. Участват: Валентин Николов, Снежина Вълканова.

Индивидуални Награди

Валентин Николов – носител на наградата на ОДК – 2015г.; I награда за изп. на Яворова поезия – Поморие; II награда – за изп. на худ слово „Моята България“; награда за мъжка роля от ВДЮТФ „Приказка за теб“; награда за мъжка роля от НУТФ „Кл. Михайлов“ – Русе

Снежина Вълканова – I награда за изп. на Яворова поезия – Поморие; I награда – за изп. на худ слово „Моята България“; Награда за изпълнение на Ботева поезия – Враца; I награда – от конкурса на МОН и Межд. Фондация „Приятели на България“;  III награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“; II награда за изпълнение на полска поезия – Варна

Елица Горанова – II награда за изпълнение на Ботева поезия – Враца; II награда за изп. на Яворова поезия – Поморие;  II награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“; III награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Явор Дарелов – I награда – за изп. на худ слово „Моята България“; награда за изпълнение на Ботева поезия – Враца; I награда – от конкурса на МОН и Межд. Фондация „Приятели на България“; II награда за изпълнение на полска поезия – Варна

Кристияна Дамянова – I награда – за изп. на худ слово „Моята България“; I награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“; III награда за изпълнение на полска поезия – Варна

София Дарелова – I награда – за изп. на худ слово „Моята България“; I награда – от конкурса на МОН и Межд. Фондация „Приятели на България“; I награда за изпълнение на полска поезия – Варна

Денис Хамди – II награда за изпълнение на Ботева поезия – Враца;

Мая Димитрова – I награда – от конкурса на МОН и Межд. Фондация „Приятели на България“; I награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Иван Димитров – I награда – от конкурса на МОН и Межд. Фондация „Приятели на България“; I награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Рая Демирева – I награда за изпълнение на полска поезия – Варна; награда – за изп. на худ слово „Моята България“

Габриеле Ганев – II награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“; III награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Богдалина Пеева – I награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“; награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Велислав Иванов – II награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“; награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Теодора Филева – I награда за изпълнение на полска поезия – Варна;

Никол Божанова – III награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Мая Георгиева – III награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“;

Даниел Костов – награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Татяна Календарова – награда – за изп. на худ слово „Моята България“;

Екатерина Попова – награда – за изп. на худ слово „Моята България“

Ивайла Йорданова – III награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“; I награда за изпълнение на полска поезия – Варна;

Александър Кръстев – III награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“; III награда за изпълнение на полска поезия – Варна;

Алекс Алексиев – II награда за изпълнение на полска поезия – Варна;

Ангелика Хамди – II награда за изпълнение на полска поезия – Варна;

Мария Кацарова – I награда за изпълнение на полска поезия – Варна;

Яница Бяндова – I награда за изпълнение на полска поезия – Варна;

Ема Енева – III награда – от ВДЮТФ „Приказка за теб“;

Варвара Мохова – награда за изпълнение на полска поезия – Варна;

Мира Кирова – награда – за изп. на худ слово „Моята България“;