НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ 2009

Uncategorized

maketi5.jpg maketi4.jpg maketi3.jpg
maketi2.jpg maketi1.jpg
В тазгодишния конкурс бяха представени 45 макета, от 9 училища. Това е и най-масовото участие в крехката история на конкурса.
На 28.02.2009 г. работите бяха разгледани от тричленно жури и оценени по следния начин:

РАЗДЕЛ „ГОТОВИ МАКЕТИ“
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 1-4 КЛАС
1. Александър Георгиев Георгиев, СОУПЧЕ „А. С. Пушкин“
Петко Георгиев Димов, VII СОУ „Найден Геров“

В други възрастови групи в този раздел награди не бяха присъдени.

РАЗДЕЛ „ВЯТЪРНИ МЕЛНИЦИ И ВОДЕНИЦИ“
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 1-4 КЛАС
1. – не се присъжда
2. Михаела Йорданова – ОУ „Васил Априлов“
Михаела Минева – VII СОУ „Найден Геров“
3. Пламен Илиев – ОУ „Христо Ботев“

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5-8 КЛАС
1. Колектив от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белослав
Деяна Миленова Димитрова – ОУ „Стоян Михайловски“
2. Колектив от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белослав
Пламен Станиславов Пенчев – ОУ „Константин Арабаджиев“
3. Георги Светославов Колев – СОУ „П. К. Яворов“
Емил Миленов Александров – ОУ „ Стоян Михайловски“
Поощрение:
Жаклин Мирославова Алексиева – ОУ „Стоян Михайловски“
Моника Стоянова Попова – ОУ „Стоян Михайловски“

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-12 КЛАС
1. Наталия Николова – ВТГ „Г. С. Раковски“
2. Радина Русева Русева – ВТГ „Г. С. Раковски“
3. – не се присъжда
Поощрение:
Теодор Любомиров Кузов – I ЕГ
Александър Християнов Колев – I ЕГ
Стефан Мирославов Дянков – I ЕГ

Бяха присъдени и дипломи за активно участие в конкурса на следните преподаватели:
Нели Димова – I ЕГ;
Весела Станева – ОУ „Стоян Михайловски“
Теодора Стоянова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белослав

Вашият коментар