Наградените компютърни рисунки IX НК „Морето, морето, морето…“, 2014

Uncategorized

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА И СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ