Наградените компютърни рисунки „Морето, морето, морето…“ 2012

Uncategorized

 

Първа възрастова група

Втора възрастова група

Трета възрастова група