Монка Николова взе участие в семинар на СБУ

Архив

От 26 до 31  август 2019 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ за поредна шеста година бе открит семинар  на тема: „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците. Той е организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Поздравление и въведение към темата на форума направи д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Участниците бяха приветствани от Симеон Стоилов, зам.-изпълнителен директор на СОК „Камчия“ – ЕАД, Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Варна, Венцеслава Генова, началник на РУО на МОН – Варна. Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН, презентира държавните политики и дейностите, свързани с изграждането на хуманистична образователна среда в предучилищното и училищното образование за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците.

В семинара участваха над 250 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центровете за личностно развитие и приобщаващото образование, както и директори, експерти по образование, преподаватели от педагогически факултети на висши училища у нас. Участие в работата на семинара взе и Монка Николова-директор на ЦПЛР-Общински детски комплекс, град Варна. Номинираните на призови места в отделните категории на конкурса представиха публично своите разработки. Участниците в семинара дискутираха политиките на СБУ в подкрепа на хуманистичното образование, участваха в творческите работилници „Нетрадиционни подходи в педагогиката на свободното време“ и „Хайде на хорото“.

Кулминация на събитието бе тържествената церемония по награждаването на отличените в конкурса, която уважи лично  Красимир Вълчев, министър на образованието и науката – патрон на конкурса, и от Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.