Монка Николова взе участие в Национално съвещание на директорите на ЦПЛР, провело се в Поморие

Архив

От 22 до 24 юли 2020 г. Монка Николова участва в Националното съвещание на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие, което се проведе в Поморие. На форума присъства г- жа Янка Такева – председател на СБУ, г-жа Анелия Йотова и г- жа Анелия Томова- експерти от дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН. Освен традиционните теми, свързани с Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици, творческите ваканции, организирани от НДД, принципите на взаимодействие на центровете, специално внимание се отдели на обучението в електронна среда по време на извънредното положение . Като основен проблем се очерта липсата на единна политика на МОН за извънучилищните звена. Всяка община вземаше собствени решения и нямаше единни изисквания за начина на работа и отчетността на извършената работа. Обсъдена беше и Националната програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на деца и ученици в ЦПЛР“. Очаква се ОДК – Варна да получи 20 000 лв., с които ще бъде обзаведен и оборудван арт кабинет на ул. „Студентска“ бл.11, където ще се провеждат занятията на четири школи: „Импресия“, „Творилницата“, „Палитра“ и „Сръчни ръце“.