Монка Николова взе участие в заседание на Европейската асоциация на институциите за неформално образование

Архив

От 7 до 10 октомври в Националния дворец на децата (НДД) в София се проведе заседание на Президиума и контролната комисия на Европейската асоциация на институциите за неформално образование (EAICY). В работата на форума участие взе Монка Николова – директор на ЦПЛР-ОДК , гр. Варна и председател на Асоциацията на центровете за подкрепа за личностно развитие в България. Пред европейските гости тя обърна внимание за ролята, която имат тези институции по места и разширяването на техните функции в посока личностното израстване на децата. По време на работните срещи Елена Ищенко – зам.- директор в Санкт-Петербургския градски дворец за юношеско творчество презентира съвместната изложба „Светът през очите да децата от Санкт-Петербург и Варна“, между техния Дворец и Общинския детски комплекс във Варна, като модел за онлайн партньорство, което не изисква финансови средства, но носи много послания и ползи за деца и учители. Европейските гости, директори на ЦПЛР от страната, преподаватели и студенти от Софийския университет бяха поздравени от талантливите деца на НДД.