Младите репортери от „НахОДКи“ участваха в „Работилница по комуникации“ във ВСУ „Черноризец Храбър“

Архив Вестник "Находки" Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия" Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Снимки: Петър Павлов, Медиен център ВСУ „Черноризец Храбър“

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ посрещна специални гости – ученици от водещи варненски училища, които участват в списването на вестник „НахОДКи“, издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна. Близо 20 млади репортери от клубовете „Касталия“ и „ДМП-Европейски мост“ на ОДК, които учат в I ЕГ, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, Математическата гимназия, СУ „Найден Геров“, Търговската гимназия, СУ за ХНИ „Константин Преславски, както и възпитаници на ЧСУ „Аз съм българче“, се запознаха с университета и участваха в „Работилница по комуникации“. Домакини на събитието бяха ПР-отделът на университета, Медийният център и факултет „Международна икономика и администрация“, в който се провежда магистърската програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“.

В учебното радиостудио учениците имаха възможност да разкажат за себе си, докато упражняваха техники за работа пред микрофон. Те показаха отлични знания за публичното представяне и научиха как да владеят гласа, тембъра и тялото си. Ръководителят на Медийния център Петър Павлов разказа за историята на университетския радиоцентър, както и че студентите получават подготовката си с реално студийно оборудване. В телевизионния център младите гости узнаха от експерта за връзки с обществеността на ВСУ „Черноризец Храбър“ Милослава Георгиева как трябва да се подготвят за медийно участие – предварителна подготовка, специални послания и не на последно място езикът на тялото и ролята на облеклото. Разговорите в студиото провокираха интересни мнения за професионалното ориентиране, ролята на родители и учителите, презастрояването и градското планиране.

По-късно младите журналисти бяха приветствани от доц. д-р Елеонора Танкова – декан на факултет „Международна икономика и администрация“.

По време на посещението, някои от учениците за първи път прекрачиха университетския праг. Те с интерес разгледаха Университетската библиотека, където имаха възможност да се запознаят с богата книжна съкровищница, съдържаща 116 000 единици и дори да се запознаят с архивните броеве на вестника на Варненския свободен университет. Интересен факт е, че в него децата попаднаха на материали, писани от Емилиян Ялъмов, с когото те работят днес в подготовката на вестник „НахОДКи“. За технологичните постижения на Варненския свободен университет те разбраха в Технологичния институт. Особено впечатление на гостите направи Центъра за кандидатстудентски прием, където бяха посрещнати от Алекс Маринов. Той разказа за специалното място, от където започва пътя на всеки студент. Младите журналисти научиха и за активната дейност на Клуба на криминалиста.

В края на „Работилница по комуникации“ всеки от участниците получи грамота за участие.

Пресцентър ВСУ „Черноризец Храбър“