Младите репортери на ОДК попиха знания за арт комуникациите от Нина Локмаджиева

Архив Вдъхновяващи срещи Вестник "Находки"

Снимка: Емилиян Ялъмов

Членове на редакционната колегия на вестник „НахОДКи“, безплатно периодично издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, имаха вълнуваща среща с едно от големите имена в арт комуникациите на морската ни столица. Те гостуваха на г-жа Нина Локмаджиева и нейната зона Nira Art. Експертът, чийто медиен път минава през радио „Канал Ком“, вестниците „Черноморски преглед“ и „Народно дело“, където през годините завежда отдел „Култура“, посъветва своите млади колеги, да подбират внимателно източниците си на информация и да търсят винаги различните гледни точки. Г-жа Локмаджиева, която е и носител на награда „Варна“, им даде примери от своята журналистическа практика и ги запозна отблизо с работата на пиара в сферата на културата. Тя отговори на всички въпроси на учениците, свързани с бъдещата им реализация в средствата за масова информация. Накрая всички се обединиха около идеята и да проведат съвместно практическо занятие по време на летните културни фестивали във Варна. Гостуването на младите репортери в Nira Art бе в рамките на проект „Вдъхновяващи срещи“, чийто инициатор и организатор е Емилиян Ялъмов.