Младите европейци разказват за … България

Uncategorized

Учениците от школа”Европейски мост” започнаха своя нов проект ”Младите европейци разказват за…”. Последният ден от междусрочната ваканция, на 3.02.2015 г., поставиха новото начало с „Младите европейци разказват за …България”. След като преминаха през 28- те страни- членки на ЕС,  децата започват да представят нова история от тяхната работа. Вълнуващо и с много талант разказват за преживяванията си в посетените парламенти и държавни институции. И този ден, посветен на България и гостуването им в Народното събрание, Президентството, Министерството на Външните работи и Софийския университет,  се превърна в истински празник за гости,  деца и родители. Децата се бяха постарали да приготвят вкусни български специалитети.

На добър час в новото ви начинание , европейци!