Млада журналистка от ОДК подготвя статии и интервюта в уникално по рода си събитие

Архив Вестник "Находки" Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Модел Република България е уникално по рода си събитие, което представлява симулация на българските държавни власти. Даница Костова от школа по гражданско образование „ДМП – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, бе одобрена за участие в събитието. Даница, която е и едно от най-изявените пера във вестник „НахОДКи“, безплатно периодично издание на ОДК, отново влезе в ролята си на журналист. Задачата й бе да събира и анализира информация от срещите и съветите на министри и народни представители, както и да подготвя статии и интервюта за темите, обсъждани на събитието. Сред гост-лектори на събитието бяха д-р Елеонора Лилова, председател на Държавна агенция за закрила на детето, доц. д-р Наталия Киселова, Петър Ганев от Институт за пазарна икономика и Калоян Стайков, експерт от Институт за енергиен мениджмънт, като лекциите се състояха на място в Народното събрание. Друга част от дейностите се състояха в Министерство на труда и социалната политика. Бивш член на клуба също беше избран да участва.