Министърът на образованието проф. д-р Клисарова откри Националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения

Uncategorized

Министърът на образованието и науката  проф. д-р Анелия Клисарова  откри Националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения, което се провежда в град Варна от 23 до 25 юни 2014 година. На откриването присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант и директорът на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” Грета Ганчева.

Програмата на съвещанието предвижда представяне на добри практики, обсъждане на проблемите, свързани с предстоящите дейности на извънучилищните педагогически учреждения по Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, по реализиране на творческите ваканции „Хайде да творим заедно!”, както и  перспективите за развитие на извънучилищната дейност.

информация на МОН