Месене на хляб в двора на Духовно–просветен център ”Св. Архангел Михаил”

Uncategorized

Посещение на ученици от школа Православни християнски традиции и ценности от ОУ ”Стефан Караджа” с ръководител Ю.Христова и класен ръководител Р.Куклева за  участието им в месене на хляб и изпичане му в пещта, която се намира в двора на Духовния център.

Учениците се запознаха с историята на храма и първото българско училище към него. По време на престоя си в Духовния център те се срещнаха и беседваха с християните по различни теми, които ги вълнуват, запознаха се с основните християнски понятия за личността, семейството и обществото. Тези срещи имат възпитателен ефект върху изграждането на национално чувство  у децата и за осмислянето на важната роля на християнството за съхраняването, възпитаването и образоването на нашия народ през вековете.