Международна научно-практическа конференция на тема “Преподаването на език и култура в парадигмата на хуманитарното образование“ с участието на ЦПЛР-ОДК, град Варна

Uncategorized

 

На 18.09.2017 г. в Арт салона на Радио Варна се проведе Международна научно-практическа конференция на тема „Преподаването на език и култура в парадигмата на хуманитарното образование“ с участието на ЦПЛР – ОДК, град Варна.

Руският държавен хуманитарен университет и Институтът за стимулиране на икономиката във Варна  събраха изявени академични преподаватели,  директори на институции, НПО, общественици на Международна научно-практическа конференция на тема „Преподаването на език и култура в парадигмата на хуманитарното образование“.  Конференцията откриха директорът на Института за стимулиране на икономиката – проф. Велико Иванов и проф. Алмазия Гаррафовна, зав. катедра за чужди езици в РГГУ.

Наред с изтъкнати преподаватели от Руския държавен хуманитарен университет, с доклади се включиха Монка Николова-директор на ЦПЛР-ОДК гр. Варна и Сия Папазова-ръководител на ДЮТ „Златното ключе“ в ОДК. Монка Николова насочи вниманието на присъстващите за ролята на взаимодействието между Детския комплекс, родителите, институциите и организациите в процеса на възпитанието и личностното израстване на съвременното дете. Госпожа Папазова говори за ролята на художественото за хуманитарното образование на подрастващите и сложи знак на равенство между художественост и човеколюбие.

Обсъдиха се бъдещи съвместни прояви между РГГУ, Института за стимулиране на икономиката и ЦПЛР-ОДК.