Международна лятна театрална школа

Uncategorized

От 16 до 30 юли 2018 г. в СОК  “Камчия“ се проведе втората Международна лятна школа по руски език и  театър на тема ,,Театърът, като модел за съхранение на руския език“. Ръководител бе Людмила Дробич-създател и директор на театър,,Апрелик“в Париж. Тази школа осъществи дейността си с подкрепата на Ген. Секретар на Руския Център на Международната Асоциация на Любителските Театри ,,Алла Зорина“ и  Декана на факултета за чуждестранни граждани в Санкт-Петербург-Елисавета Хамреева. Участие взеха деца от 14 страни. Виктория Панайотова от ДЮТ ,,Златното ключе“ и ДВА ,,Сребърни звънчета“ бе единствен представител на България. По време на майсторския клас, децата се обучаваха на руски език по сценично майсторство, съвременна хореография, пластика и ораторско изкуство. Лектори бяха водещи специалисти от театралните вузове в Санкт Петербург и Москва. Курсът приключи с Гала-концерт и спектакъла ,,Черний Саша. Дневник Фокса Микки“, подготвен за двете седмици обучение с Максим Олегрович.

Виктория Панайотова освен  в спектакъла и Гала-концерта, участва и във вечерта на Руската военна песен. С изпълнението си на ,,Позови меня“изправи залата на крака и всички пяха с нея. Лично Людмила Дробич изказа дълбока благодарност към ръководителите на ДЮТ ,,Златното ключе“-Сия Папазова и на ДВА ,,Сребърни звънчета“-Юлия Недева за подготовката на тяхната ученичка и протегна ръка за бъдеща съвместна работа. Виктория Панайотова получи и покана за участие в програмата ,,Театральний Петербург-2018″, напълно безплатно.

С благодарност към ръководителите – Сия Папазова и Юлия Недева!