ЛЯТО В ОДК – ЗА ДЕЦАТА НА ВАРНА!

Архив

 

С попълването на настоящия формуляр, ще заявите Вашата воля и съгласие детето Ви да бъде включено в летните ваканционни дейности, организирани от ЦПЛР-ОДК, гр. Варна.

Попълнете тук:  https://docs.google.com/forms/d/14zFq-1aIHDSY-sTmG2_Tr7X39JCz9a04u9mMvsW0N6s/viewform?chromeless=1&fbclid=IwAR0EVQOLBS8tTGggf-WfnRwd9jstfTKPqeyzM-myVu3F-jWWi5gewb6fgqY&edit_requested=true