Летен лагер на школите по гражданско образование “Детски и младежки парламент” и “Европейски мост”

Uncategorized

От 10 до 17 юли 2018 г. ученици от школите по гражданско образование „Детски и младежки парламент” с ръководител Юлия Кавръкова и „Европейски мост” с ръководител Долорес Коева бяха на летен лагер в ПБ ”Мрамор” в град Сандански.

Целите на заниманията през лятната ваканция са: да се запознаят младите хора с историческата традиция и мястото на България в европейската история, които допринасят за утвърждаване на българската идентичност като европейска идентичност; да генерират разбиране за активната роля на човека и неговата дейност в големите културни, политически и стопански промени; изграждане у учениците активно отношение към традиционните ценности на българина и така да се провокира и развие интереса им към българската история и култура;  знания за родолюбието като добродетел; формиране потребност за защита на културно-историческото ни наследство и духовни ценности, както и чувство на гордост.


Чрез посещенията на Роженския манастир „Рождество Богородично”, гроба на Яне Сандански, град Мелник и неговите музеи, местността Рупите, Самуиловата крепост и Археологическия музей в гр. Сандански ние развивахме интереса към българската история, бит, култура, материални и духовни ценности, към родната природа.
Чрез груповите занимания бяха създадени условия за споделяне на ценности, за развиване на чувство за общност и принадлежност, осмисляне на свободното време на учениците.


Младите хора получиха нови знания чрез нагледни материали, осъзнатост за принос към европейската култура, провокирани бяха познавателните им интереси. И най-важното – добиха умението „да се научим да живеем заедно”.


Oще снимки вижте ТУК