Концерт в Х Спортен работнически фестивал

Uncategorized

ДВА „Сребърни звънчета“ участва с голям успех в  концертна програма  по случай  закриването на десетия Международен работнически фестивал, който се проведе в базата на Гранд-хотел Варна.

На концерта присъстваха делегации от 20 страни на Европа