Концертът „Делото на основателите – в сигурни ръце“

Uncategorized

Извинявам  се  за оскъдния снимков материал, но  веднага щом получим видеофилма от  концерта, ще  публикуваме още снимки и видео.

На 10 май от 18:00 часа в зала 1 на ФКЦ-Варна започна  тържественият концерт, посветен на основателите  на извънучилищната работа  с деца  във Варна. В присъствието на кмета на Варна – арх. Димитър Николов, Коста Базитов – областен управител, много гости, колеги, приятели, родители и деца, г-жа Монка Николова – директор на ОДК-Варна откри церемонията  по  награждаването  на заслужилите  деятели  – пионери  в извънучилищната работа с деца  във Варна.

Арх. Димитър Николов  връчи Плакет и диплом  от  Община Варна на:

Иванка Христова – директор на Окръжен пионерски дом за периода 1959-1962 г.;

Донка Пешева –  директор на Окръжен пионерски дом за периода 1965-1972 г.;

Елена Патронова – директор на Окръжен пионерски дом за периода 1973-1978 г.;

Елена Свиленова – директор на Окръжен пионерски дом за периода 1985-1989 г.;

Маринела Грудева – директор на Детско-юношески комплекс за периода 2002 – 2003 г.;

Стойчо Цанев – директор на Окръжна станция на младите техници за периода 1970-1973 г.;

Петър Петров – директор на Окръжна станция на младите агробиолози за периода 1983-1986 г.;

Тодор Димитров – директор на Ученическа спортна школа за периода 1980-1992 г.

Областният управител г-н Коста Базитов връчи  лично  на директора на ОДК-Варна  г-жа   Монка Николова почетен плакет  – реплика за  заслугите  и в извънучилищната  работа  с деца.

Пред препълнения с публика  салон водещата на концерта Светлана Ефендулова прочете  поздравителните  адреси  от Президента на Република България – Росен Плевнелиев,  Министъра на МОМН – г-н Милошев, от  Съюза на българските учители, РИО – Варна, Кметство „Приморски“,  Дирекция „Образование“ Варна, от общински детски комплекси и центрова за работа с деца от цялата страна, училища, читалища, бизнес организации, неправителствени организации  и много други.

Надяваме  се с концерта на школите по изкуствата в ОДК да  сме  доставили  много  радост и  удовлетворение  на  хората, които  са отдали младежкия си устрем, надеждите и любовта си на поколения  варненски деца.