Конкурс „Рождество Христово“

През 2005 г. към ЦПЛР- Общинския детски комплекс, гр. Варна.

се създават школи „Православни християнски ценности и традиции“. Същата година възниква идеята за създаване и организиране на конкурс, който да популяризира празника Рождество Христово. Идеята на конкурса е във времето на поста да обедини творческите усилия на децата, които ще изобразяват празника и любовта към изкуството и българските традиции.

Общинския конкурс „Рождество Христово“ разширява и обогатява познанията на децата, утвърждава интереса на подрастващите към символиката му, за да честваме в радост и пълнота тайната на Въплътилия Се Бог!