Конкурс „Приказките“

СТАТУТ НА КОНКУРСА 2024

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРИКАЗКИТЕ“

 

За конкурса:

Конкурсът е насочен  към всички ученици в България и българските деца, които живеят извън пределите на страната. Има за  цел да провокира желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки и детски книги, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат.

Темата за всеки конкурс е различна, с което се цели разширяване на мирогледа на участниците и запознаване с различни традиции и култури. Интересът към конкурса е огромен. Екипът, който организира това събитие, има щастието да се докосне до стотици детски творби и винаги се удивява на безкрайното въображение и интерпретациите на поставената тема на малки и големи.

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН.

Всеки участник може да участва с една  творба във всеки раздел.

Възрастови групи:

 • Първа възрастова група – предучилищна възраст от 5 години
 • Втора възрастова група – от І до ІV клас
 • Трета възрастова група – от V до VІІ клас
 • Четвърта възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас.

Рисунките трябва да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. (без паспарту) с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник.

Колективни рисунки не се приемат.

На гърба на всяка рисунка трябва да бъде изписана следната информация:

 • Три имена;
 • Клас (не възраст!), учебно заведение, населено място;
 • Точен адрес;
 • Телефон за контакт на учител/родител;
 • Заглавие на литературното произведение, по която е нарисувана рисунката.

За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани  и изпратени на адрес: e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.

Компетентно жури, в чийто състав влизат водещи художници и специалисти в областта оценяват творбите и присъждат следните награди:

За всяка възрастова група:

 • 1 награда – 1 бр.
 • 2 награда – 1 бр.
 • 3 награда – 1 бр.
 • Поощрителни награди – 2 бр.

Специални награди:

 • Награда на Кмета на Варна
 • Награда на Националния дворец на децата, гр. София;
 • Специална награда на Асоциацията на българите по света.

В конкурса могат да вземат участие деца от 5 годишна възраст до каки и батковци, които завършват средно образование.

 

За да могат да вземат участие в конкурса, децата и учениците или техните родители, попълват ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

Протоколът от оценяването на творбите се публикува в сайта на ОДК – Варна: https://www.odk-varna.com.

Изпратените творби не се връщат и остават собственост на фонда на ОДК – Варна и ще се използват за популяризиране дейността на ОДК и благотворителни базари.