Статут на конкурса

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН „МОРСКО КОНЧЕ“ – ВАРНА, 2024 г.

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН „МОРСКО КОНЧЕ“ – ВАРНА, 2023 г.

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН „МОРСКО КОНЧЕ“ – ВАРНА, 2022 г.