Конкурс „Морето, морето, морето“

От тази година в НК „Морето, морето, морето…“ отпада раздел „Литературно творчество“. Конкурсът е единствено за анимация и компютърна рисунка!!!