Заявка за участие

  • XXVIII НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ДИНЬО МАРИНОВ“ С НОВИ ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ!

    КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24,25 И 26 МАРТ 2023 г. В МЛАДЕЖКИ ДОМ – ВАРНА!

     КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ Е 1 МАРТ 2023 г.!

Заявка за участие в XXVIII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“, 2023 г.